Bratska zbrka

 

Pitanje: Otac je ponudio nama četvorici bra­će sklapanje ugovora o ustupu i raspodjeli imo­vine za života. Dva brata su prihvatili sklapanje ugovora, dok smo ja i još jedan brat to odbili jer smo smatrali da nam se nudi daleko manje vrijedna imovina. Sada nam neki govore da smo pogriješili, jer će poslije očeve smrti braća koja su potpisala ugovor kao zakonski nasljednici na­slijediti i dio imovine koja ugovorom nije raspo­ređena. Da li je to moguće? (B.Ž., Osijek)

Odgovor: Da li ste pogriješili što niste prihva­tili ugovor o ustupu i raspodjeli imovine za živo­ta, pokazat će daljnji razvoj situacije. Naime, s obzirom da niste prihvatili potpisivanje Ugovora o ustupu i raspodjeli imovine za života, taj ugo­vor je konvalidirao u darovni ugovor tako da su braća koja su ga potpisala, dobila imovinu dao dar. Taj dar će se uračunavati u ostavinu, tako da ćete i vi imati pravo na dio darovane imovine. Stvar se može zakomplicirati jer vaš otac za ži­vota može sačiniti oporuku kojom može ostaviti neraspoređenu imovinu braći koja su prihvatila ugovor o ustupu i raspodjeli imovine za života. U svakom slučaju pripada vam pravo na zakon­ski nužni dio, osim u slučaju da otac s nekime za života ne sklopi ugovor o doživotnom ili do- smrtnom uzdržavanju, jer u tom slučaju nema nasljeđivanja, pa niti prava na nužni dio, osim za darovanu imovinu.