Osnivačka skupština organizacije SMSH grada Zagreba 31.1.2017.