Djeca protiv maćehe

 

Pitanje: Bila sam u braku pet godina, a iz prvog bra­ka suprug ima dvoje djece. Mi nismo imali zajednič­ku djecu. Moram priznati da nam je brak od početka bio loš, često smo se svađali, ali ipak bi se na kraju pomirili. Međutim, nakon posljednje svađe suprug je podigao tužbu za rastavu braka zbog trajnog nespo­razuma i uzajamnog neslaganja te stalnih svađa. Nakon podizanja tužbe, suprugu je iznenada pozlilo, te je, usprkos pravovremene medicinske intervenci­je, umro od moždanog udara. Napominjem da nakon podnesene tužbe nije održano ni jedno ročiš­te, tako da nije niti donesena presuda o rastavi bra­ka. Stoga sam pravno još uvijek zakonita supruga pokojnom mužu te smatram da imam pravo nasljeđi­vanja dijela imovine pokojnog supruga. S time se ne slažu sin i kćer supruga iz prvog braka jer im je poz­nato da je otac prije svoje smrti podnio tužbu za rastavu braka, a da će oni tražiti da se donese pre­suda kojom se brak razvodi. Informirala sam se kod jednog odvjetnika koji mi je, nakon uvida u podnese­nu tužbu, rekao da ću ostati bez nasljedstva, ako se dokažu navodi iz podnesene tužbe. (I.J., Osijek)

Odgovor: Informacija koju ste dobili od odvjetnika je točna, jer je odredbom članka 25. stavak 2. Zako­na o nasljeđivanju utvrđeno da bračni drug nema pravo na nasljedstvo ako je ostavitelj podnio tužbu za rastavu braka ili je brak poništen, tj. ako je podnio sporazumni zahtjev za rastavu braka, a nakon osta- viteljeve smrti utvrdi da su navodi iz tužbe osnovani. S obzirom na to da ste vi u postavljenom pitanju pot­vrdili da ste živjeli u lošem braku punom svađa i nesporazuma, a da za to vjerojatno postoje i svjedo­ci, teško je vjerovati da ćete uspjeti u eventualnoj parnici dokazati suprotno.