Dobra investicija?

 

Pitanje: Moj prijatelj ima manje podu­zeće koje uspješno posluje. Trenutno mu za nabavku opreme nedostaju novčana sred­stva, pa je mene, iako sam u mirovini, zamo­lio da mu pozajmim veću svotu novca, koju će mi vratiti do kraja ove godine zajedno s kamatama. Čovjek je stvarno dobar prijatelj, a i poduzeće mu vrlo dobro posluje, pa sam odlučila pozajmiti mu traženu svotu. No, ipak bi se htjela osigurati za povrat zajma krene li nešto u krivom smjeru. (A.L., Poreč)

Odgovor: Razumno je da se želite osi­gurati u pogledu povrata zajma. Naime, bez obzira na trenutno stanje poduzeća, ono može pasti u iznenadne teškoće, pa i propasti, tako da biste vi mogli ostati bez svog novca. Stoga, preporučam da prilikom sklapanja ugovora o zajmu, vaš prijatelj kao zajmoprimac potpiše ugovor o zajmu u svojstvu jamca platca, čime biste se vi kao zajmodavka zaštititi od moguće propasti poduzeća.