Dosmrtno ili doživotno uzdržavanje?

 

Pitanje: S kćerkom sam sklopila ugovor o dosmrtnom uzdržavanju. U ugovoru je utvrđe­no kako sva moja pokretna i nepokretna imo­vina prelazi u vlasništvo kćerke poslije moje smrti. Naknadno sam saznala da u ugovoru o dosmrtnom uzdržavanju omogućuje davatelju uzdržavanja da odmah po solemnizaciji ugovo­ra u javnog bilježnika može prenijeti imovinu u svoje vlasništvo. S obzirom na sadržaj ugovora proizlazi da sam sklopila ugovor o doživotnom uzdržavanju, a ne od dosmrtnom, jer u ugovoru stoji da se imovina prenosi na davatelja uzdrža­vanja, tj. na moju kćerku nakon moje smrti. Ja nikako ne bi pristala na ugovor o dosmrtnom uzdržavanju, već sam potpisala ugovor iz razlo­ga što u ugovoru stoji da se prijenos imovine vrši nakon moje smrti. Zbunjena sam, jer sada ne znam koji sam ugovor zapravo sklopila – ugovor o dosmrtnom kako stoji u nazivu ili doživotnom kako to stoji u sadržaju. Molim vas da mi pojasni­te situaciju. (LB., Slavonski Brod)

Odgovor: Bez obzira što je navedeni ugovor nazvan dosmrtnim, on je pravno ugovor o do­životnom uzdržavanju, jer iz njegovog sadržaja proizlazi da se prijenos vaše imovine na davate­lja uzdržavanja, tj. vašu kćerku vrši poslije smrti. Bitan je sadržaj ugovora, a ne njegov naziv. U svakom slučaju predlažemo vam da napravite aneks ugovora kojim ćete ugovor nazvati nje­govim pravim imenom – ugovor o doživotnom uzdržavanju.