Dugovi zbog propalog posla

 

Pitanje: Priznajem da sam vrlo lakomisleno ušao u jedan riskantni poslovni pothvat na koji me nagovorio moj bliski prijatelj, u koji sam ulo­žio praktički veći dio imovine. Pothvat je, nažalost, propao, a time i uloženi novci te je ostao samo manji dio imovine koju sam namijenio djeci po­slije svoje smrti. Međutim, iz pothvata su ostali i dugovi prema poslovnom partneru koji mi prijeti da će nakon moje smrti tražiti od nasljednika, a to su moja djeca, da vrate moje dugove. Molim vas da mi odgovorite postoji li kakva mogućnost da zaštitim djecu od pohlepe svog partnera te da ga onemogućim da od djece traži povrat naših dugo­va iz propalog posla. (M.Š., Varaždin)

Odgovor: Trebali ste prije misliti na posljedice koje mogu nastupiti vezano za posao na koji vas je nagovorio vaš „prijatelj”. Ono što ste izgubili neuspjelim poslovnim pothvatom nepovratno je otišlo, osim kada biste uspjeli u sudskom po­stupku dokazati da ste prevareni od strane svog poslovnog partnera. Svoju djecu kao potencijal­ne nasljednike preostalog dijela imovine možete zaštititi na način da s njima sklopite ugovor o do­životnom uzdržavanju, jer davatelji uzdržavanja ne odgovaraju za obveze primatelja uzdržavanja, osim ako to nije navedeno u ugovoru.