Edukacija Technology for Good

 

U prostorijama Microsofta Hrvatska na adresi Horvatova 2 održana je edukacija o mogućnostima dobivanja donacija licenciranog Software-a udrugama i nevladinim organizacijama i o korištenju tehnologije u svrhu povećanja efikasnosti i stvaranja pozitivnog društvenog utjecaja. Edukaciju su organizirali Microsoft i TechSoup Balkans koji je službeni predstavnik globalne udruge Tech Soup.

Microsoft godišnje donira Softwarea u vrijednosti 2,6 mil.dolara a to planiraju povećati na milijardu dolara. U Hrvatskoj je na taj način donirani Software dobilo 650 udruga.  Cilj doniranja je osnaživanje svake osobe i svake organizacije na Zemlji kako bi postigla više u svojim aktivnostima.

Udruga Tech Soup Balkans smatra da se tehnologija mora koristiti u svrhu napretka. U svijetu 78000 nevladinih organizacija koristi donirani Software. Udruga TechSoup Global djeluje u 210 zemalja a ona je most između korisnika Softwarea i davatelja tog Softwarea. Software koji može biti doniran je operativni sustav Windows, Office 365, Microsoft Azure platforma, Power Bi itd. Kriterij za dobivanje Softwarea kao donacije nekoj udruzi je osmišljavanje projekta koji će uključiti tu tehnologiju a nakon toga je potrebno kontaktirati udrugu TechSoup udrugu.

U edukaciji je bilo riječi o tehničkim  preduvjetima koji su potrebni za njegovo korištenje poput npr. brzog i stalno dostupnog interneta a također su o svakom programu koji se donira ukratko ispričane njegove karakteristike.

Na kraju je zaključeno kako je vrijednost Softwarea je u znanju njegovog korištenja.

(ZG)