Imam li pravo na obiteljsku mirovinu?

 

Pitanje: Uskoro navršavam 50 godina, a suprug mi je umro kada sam imala 44 godi­ne. Stječem li pravo na obiteljsku mirovinu po pokojnom suprugu kada navršim 50 go­dina? (M.Š., Zagreb)

Odgovor: Nažalost, kada napunite 50 go­dina nećete steći pravo na obiteljsku miro­vinu jer u vrijeme smrti supruga niste imali navršenih 45 godina. Da ste ispunili taj uvjet do 50. godine ne biste primali obiteljsku mi­rovinu, a nakon 50. godine postali bi korisni­com obiteljske mirovine.