Izvanknjižno vlasništvo u oporuci?

 

Pitanje: Pripremam se sačiniti vlastitu oporuku, no muči me jedan problem. Naime, izvanknjižni sam vlasnik veće vikendice na moru, pa ne znam mogu li tu vikendicu uvrstiti u oporuku. Hoće li moji nasljednici imati problema s tom vikendicom, tj. njenom uknji- žbom i kako to mogu riješiti? Sigurno se ovako star ne mogu i ne želim upuštati u eventualne sudske sporove kako bi se prije smrti mogao uknjižiti kao vlasnik. Neka to ipak načine moji nasljednici. Molim vas za vaš savjet i mišljenje. (T.G., Hvar)

Odgovor: Nema nikakvih zapreka da u oporu­ku uvrstite i svoje izvanknjižno vlasništvo koje će se rasporediti vašim nasljednicima. Nasljednici se neće moći uknjižiti kao vlasnici temeljem rješenja o na­sljeđivanju, već će trebati provesti parnični postupak (tužba na utvrđenje) ili izvanparnični postupak (po­jedinačni ispravni postupak) kako bi se mogli upisati kao zemljišni vlasnici vikendice.