Kupac počinio štetu, a tuže mene

Kupac počinio štetu, a tuže mene

Pitanje: Prodao sam osobno vozilo prije 8 mjeseci, ali prijenos vozila nije službeno izvr­šen pa kupac nije registriran kao vlasnik vozila. U međuvremenu, kupac je s vozilom počinio veliku štetu (srušio ogradu i dio kuće). Budu­ći da vozilo i dalje glasi na mene, osoba koja je pretrpjela štetu traži da ja podmirim trošak obnove kuće i ograde. Ugovorom o kupopro­daji vozila uzalud sam pokušavao dokazati da vozilo nije u mome vlasništvu, no vlasnik kuće prijeti mi tužbom te me je njegov odvjetnik i pismeno opomenuo da sam dužan podmiri­ti štetu kao i nastale troškove. Van sebe sam i molim za savjet – jesam li odgovoran za nasta- lu štetu? (J.A., Zagreb)

Odgovor: Sudska praksa je u takvim sluča­jevima zauzela stav da raniji vlasnik vozila nije odgovoran za štetu nego osoba koja je vozilo kupila, a nije izvršila prijenos vlasništva vozila. Dakle, ne trebate se bojati posljedica za nastalu štetu.