Maćeha želi sve

 

Pitanje: Otac se nedugo nakon smrti naše majke ponovno oženio, a meni i bra­tu ostavio kuću u kojoj smo do smrti maj­ke svi zajedno stanovali. Otac je zajedno sa maćehom, preselio u kuću koja je bila u vlasništvu naše majke. Ostavinskim rje­šenjem, kuća je podijeljena na tri jednaka dijela, a otac je naslijedio jednu trećinu. Kuća je bila u derutnom stanju, tako da ju je otac uz pomoć maćehe morao potpuno urediti. Nažalost, nedugo nakon toga otac je umro, a maćeha smatra da cijela kuća treba pripasti njoj, jer ju je ona zajedno s ocem potpuno uredila. Brat i ja smatra­mo da kuća treba pripasti u većem dijelu nama, jer to je kuća naše majke. Jesmo li u pravu? (Z.Š., Karlovac)

Odgovor: Vaš upit ne sadrži podatak je li otac vama i bratu darovao kuću u kojoj ste zajedno stanovali, ili vam ju je samo dao na korištenje, te u čijem je vlasništvu bila ta kuća. Je li otac bio jedini vlasnik ili suvlasnik sa pokojnom majkom? Ako vam je otac kuću darovao, a još nije bio ože­njen sa maćehom, kuća je isključivo vaše vlasništvo. Majčina kuća, koja je nakon smrti podijeljena između oca, vas i brata, dijeli se poslije očeve smrti na način da se očev dio kuće dijeli na tri dijela. Međutim, kao što sami navodite, vaša maćeha je za­jedno s ocem kuću potpuno uredila, tako da ima pravo na naknadu za uloženi rad i sredstva. Možda bi bilo najbolje da se da maćehom pokušate dogovoriti o mirnom rješenju spora. To ne bi bilo samo pamet­no, nego i pravedno.