Nasljednik ne priznaje kupoprodajni ugovor

 

Pitanje: Sklopio sam Ugovor o kupoprodaji nekretnine koju smo uredno potpisali ja kao ku­pac te druga strana kao prodavatelj, međutim nismo ga ovjerili kod javnog bilježnika. Kupo­prodajnu cijenu isplatio sam prodavatelju koji mi je to potvrdio potpisom Ugovora o kupo­prodaji i obvezao se da mi neće praviti probleme prilikom upisa prava vlasništva u zemljišne knjige. Prodavatelj je nažalost u međuvremenu iznenada preminuo, a jedini nasljednik – njegov sin – ne pri­znaje kupoprodajni ugovor tvrdeći da mu otac o tome nikada nije govorio. Što da radim kako bi se upisao kao vlasnik nekretnine? (T.I., Karlovac)

Odgovor: Sami ste si zakomplicirali situaciju posve bespotrebno. Upravo je vama bilo u intere­su da se pobrinete o ovjeri ugovora kod javnog bi­lježnika ili na sudu. Budući da nasljednik prodava- telja osporava vaše vlasništvo nad nekretninom, morat ćete podnijeti tužbu mjerodavnom sudu prema mjestu gdje se nekretnina nalazi. U sud­skom postupku morat ćete dokazati da je ugovor sklopljen kako grafološkim vještačenjem potpisa prodavatelja, ali i drugim dokazivim sredstvima – iskazima svjedoka.