Ovrha protiv strica

 

Pitanje: Iako je teško obolio, naš otac je zbog nevraćenog duga podnio tužbu protiv svoga brata, našeg strica. Otac je dobio spor za života, a stric se nije niti žalio protiv prvo- stupanjske presude tako da je ona postala pravomoćna. Mene i moga brata, koji smo jedini zakonski nasljednici, zanima možemo li temeljem pravomoćne sudske presude tražiti ovrhu protiv strica koji tvrdi da je smr­ću oca prestala bilo kakva njegova obveza. (SJ.,Pula)

Odgovor: Bez obzira što je pravomoć­na presuda glasila na vašeg pokojnog oca, brat i vi kao zakonski nasljednici imate pravo protiv vašeg strica pokrenuti ovršni postu­pak temeljem pravomoćne presude koja je, doduše, glasila na vašeg pokojnog oca, ali vi kao zakonski nasljednici imate pravo tražiti ovrhu.