Pastorke ga iznenadile lažima

 

Pitanje: Prije 20 godina oženio sam se udovi­com koja je imala dvije maloljetne kćeri. Po zani­manju sam zidar, uvijek sam imao posla i dobro zarađivao. Žena je vodila kućanstvo i brinula se za djecu. Uskoro smo kupili zemljište, najvećim dijelom od moje zarade, a ja sam kao zidar, uz pomoć kolega iz struke, izgradio obiteljsku kuću. Želeći ženi pokazati svoju ljubav i povjerenje, slo­žio sam se da kuća glasi na nju jer nisam mislio da bi se bilo što loše moglo dogoditi. Pastorke su se u međuvremenu udale i otišle iz kuće. Nažalost, žena mi se razboljela te je uskoro umrla. Na osta­vinskoj raspravi tek sam upoznao pravu narav i karakter pastorki. Tvrdile su da je kuća isključivo majčina, da ju je ona financirala i izgradila. Tražile su svaka jednu trećinu kuće, kao da ju ja nisam vlastoručno izgradio i financirao. Na ostavinskoj raspravi izrazio sam nezadovoljstvo njihovim laži­ma i najavio sudsku tužbu radi zaštite svojih pra­va. Jesam li u pravu jer tražim da se meni dodjeli polovica kuće koja mi pripada, kao i jedna trećina polovice koja pripada mojoj pokojnoj ženi? (D.B., Karlovac)

Odgovor: Ako je točno što ste naveli, pokre­nite sudski postupak pred Općinskim sudom i zatražite da se donese presuda da jedna polovica kuće ne ulazi u ostavinu, već samo polovica koja pripada Vašoj pokojnoj ženi. Takvom presudom dobili ste svoju polovicu i jednu trećinu polovice kuće Vaše pokojne žene.