Prava i obveze plodouživatelja

 

Pitanje: Živim u Švedskoj, a sa svojim neća­kom koji živi u Hrvatskoj sklopila sam Ugovor o plodouživanju kuće u Zagrebu. Nećak se ugo­vorom obvezao da će paziti i čuvati kuću, a po potrebi i izvoditi popravke te da će mi predati kuću u stanju u kakvom je i primio kada se ja vratim iz Švedske i ostvarim mirovinu. U ugovo­ru nismo naveli da nećak kao plodouživatelj ima pravo kuću iznajmljivati drugim osobama jer ja pod tim uvjetima ne bi nikada pristala sklopiti ugovor o plodouživanju. Kada sam prošle godi­ne bila u Zagrebu i posjetila nećaka, neugodno sam se iznenadila kada sam saznala da u kući kao najmoprimci žive dvije osobe. Kada sam to prigovorila nećaku rekao je da na to ima pravo temeljem zakona. Naljutila sam se i usmeno sam mu otkazala ugovor o plodouživanju što nećak nije prihvatio, tvrdeći da smo dogovorili trajanje ugovora do mog boravka iz Švedske na­kon umirovljenja. Molim vas da mi odgovorite ima li nećak temeljem ugovora o plodouživanju pravo iznajmljivati kuću koja je predmet ugo­vora, mogu li zbog toga ugovor otkazati? (F.M, Vukovar)

Odgovor: Prema Zakonu o vlasništvu i dru­gim stvarnim pravima pravo plodouživanja je osobna služnost koja plodouživatelja ovlašćuje da se u svakom pogledu služi nečijom stvari (po- služna stvar), a u skladu s njezinom namjenom, čuvajući njenu supstancu. Plodouživatelj je ovla­šten da se s poslužnom stvari služi u skladu s nje­zinom namjenom, a njemu pripada i čisti prihod od uporabe stvari. Iz ovoga proizlazi da vaš ne­ćak plodouživatelj ima pravo iznajmljivati kuću ili dio kuće koja je predmet ugovora, te ostvari­vati prihod od iznajmljivanja, pri tome pazeći da se supstanca poslužne stvari (kuća) ne oštećuje. Što se tiče otkaza ugovora o ploduživanju isti ne možete zakonito otkazati zbog iznajmljivanja, a osim toga Ugovorom o plodouživanju ste se obvezali da ugovor traje do vašeg povratka iz Švedske nakon ostvarivanja mirovine.