Pravni savjeti

Rastava i nakon smrti

Pitanje: Prije smrti moga muža bračni odnosi su bili potpuno poremećeni tako da je moj pokojni muž podigao tužbu za razvod braka. Muž je umro prije okončanja brakorazvodnog postupka, a nje­gova djeca iz prvog braka nastavila su brako­razvodni postupak protiv mene, koji još nije pravo­moćno okončan. Zanima me kakve posljedice po mene može imati činjenica da se u brakorazvod­nom postupku utvrdi da je tužba za razvod osno­vana? Postoji li mogućnost da u tom slučaju izgu­bim pravo nasljeđivanja pokojnog supruga? (M. S, Trogir)

Odgovor: Nažalost po vas, kako je vaš suprug pokrenuo brakorazvodnu parnicu, a poslije nje­gove smrti njegovi nasljednici su nastavili s vođenjem postupka za razvod braka, ako ishoduju pravomoćnu presudu kojim se brak razvodi, gubite pravo na nasljeđivanje pokojnog muža.

Nevaljala oporuka?

Pitanje: Pokojna majka je pred svoju smrt vlas­toručno napisala i potpisala oporuku kojom meni ostavlja svu svoju imovinu. Oporuku nije ovjerila na sudu ili kod javnog bilježnika, niti je stavila datum sastavljanja oporuke. Hoće li navedeni nedostaci u oporuci utjecati na njezinu pravnu val­janost? Neki poznanici me „straše” da je takva oporuka nevaljala. Jesu li u pravu? (V. P, Zagreb)

Odgovor: Očito je u pitanju tzv. holografska ili vlastoručna oporuka. Za takvu oporuku nisu potrebne druge formalnosti kao što su ovjera pot­pisa, datum oporuke ili slično. Što se nedostatka u pogledu datuma sačinjenja oporuke tiče, problemi mogu nastati jedino ako se pojave drugi nasljedni­ci s oporukom, a njihova oporuka je „mlađa“ od oporuke kojom ste vi nasljednik. Naročito ističemo da se vlastoručna oporuka mora pisati vlastittom rukom (rukopis) jer je u protivnom pravno nevažeća.

 

Prevareni ujak

Pitanje: Vlasnik sam veće obiteljske kuće u okolici Zagreba te sam kao dobri ujak na molbu svog nećaka dopustio da zajedno s obitelji (žena i dvoje djece) useli i koristi dio kuće na određeno vrijeme. Nažalost, moja odluka da pomognem nećaku pokazala se skroz pogrešnom. On i nje­gova obitelj, ne samo da ne plaćaju dio režija, već me u posljednje vrijeme verbalno i čak fizički napadaju. Nisam sklopio nikakav ugovor s nećakom u kojem mu omogućujem stanovanje u kući, pa mislim da nemam nikakove pravne obveze prema njemu u pogledu stanovanja. (D. K., Virovitica)

Odgovor: Očito je da ste teško pogriješili u ocjeni svoga nećaka, kao i njegove obitelji. Ne preostaje vam ništa drugo nego da se nećaku u pisanom obliku obratitite te da zatažite da se u primjerenom roku iseli iz vaše kuće. Obzirom na okolnosti ne vjerujemo da će vaš nećak prihvatiti zahtjev za iseljenje te ćete morati podnijeti tužbu nadležnom sudu na čijem se području nalazi kuća, kojom ćete zatražiti donošenje presude da se vaš nećak iseli iz kuće zajedno sa svojom obitelji te da iz kuće iznese sve svoje stvari koje je useljenjem unio. Uz to, da zatražite nadoknadu parničkih troškova vezane uz ponošenje tužbe za iseljenje.

 

Vraćanje vlasništva nad obiteljskom kućom

Pitanje: Ugovorom o darovanju darovao sam svom sinu obiteljsku kuću ukupne površine od 145 kvadrata, a istim ugovorom sam mu omogućio prenošenje obiteljske kuće u zemljišnim knjigama na njegovo ime i vlasništvo. Još godinu dana nakon toga sin je prema meni iskazivao dužnu pažnju, poštovanje i ljubav, da bi zatim prema meni zauzeo neprijateljski stav. Počeo me vrijeđati, pa i fizički prijetiti, da bi me na kraju fiz­ički napao udarivši me motkom po glavi radi čega sam pretrpio lakši potres mozga. Navedenim pon­ašanjem sin je prema meni kao darovatelju pokazao grubu nezahvalnost pa vas molim za sav­jet što da učinim vezano na ugovor o darovanju jer se ovako dalje ne može živjeti? (P. M, Krapina)

Odgovor: Napravili ste veliku grešku prilikom sklapanja ugovora o darovanju jer ste daroprimcu omogućili uknjižbu prava vlasništva potpisom ugovora o darovanju. No, u ovoj situaciji pred­lažem vam da podignete tužbu radi opozivanja ugovora o darovanju uz zahtjev za vraćanje nekretnine u posjed i vaše vlasništvo te naknadu paričnih troškova pod prijetnjom ovrhe. Na kraju vam savjetujemo da pažljivo čuvate liječničku potvrdu o pretrpljenoj povredi koju vam je nanio vaš sin jer ona može imati presudnu važnost na rješenje spora.

 

Dug od 35 tisuća kuna

Pitanje: Pokojni brat je oporučno ostavio svojoj djeci svu svoju nepokretnu i pokretnu imovinu. U oporuci je još naveo da njegova djeca kao nasljed­nici trebaju meni isplatiti 35 tisuća kuna. Prilikom otvaranja oporuke nasljednici nisu imali nikakvih primjedbi na sadržaj oporuke, uključivo i na odred­bu o isplati 35 tisuća kuna koju su mi nasljednici dužni isplatiti. Međutim, vrijeme prolazi a nasljed­nici više ne spominju svoju obvezu isplate nave­denog iznosa iz oporuke. Što mi je činiti? Imam li pravo sudskim putem tražiti ono što mi po oporuci pripada? (S. B, Sisak)

Odgovor: Iz vašeg upita proizlazi da je u pitanju tzv. legat, kojim oporučitelj obvezuje nasljednike da se zapisovniku/legatoru isplati određena svota novaca. Ukoliko nasljednici odbijaju izvršiti isplatu, imate pravo protiv njih podići tužbu i traži­ti isplatu iznosa navedenog u oporuci.