Pravo tužbe nakon odricanja?

 

Pitanje: Na ostavinskoj raspravi nakon smr­ti oca, uvrijeđen, jer me otac ispustio imenovati nasljednikom u oporuci pored dva polubrata, kojima je ostavio svu svoju imovinu, nisam zatra­žio pravo na nužni dio ostavine. Tek kada je rje­šenje o nasljeđivanju postalo pravomoćno, utvr­dio sam koliku sam si nanio štetu jer je ostavina bila stvarno velika. Zanima me mogu li tužbom naknadno zatražiti nužni dio? Uz to sam saznao da je otac sačinio još jednu oporuku za preostali dio ostavine u kojoj ja nisam ponovno spomenut. Zanima me jesam li se odricanjem od nužnog di­jela vezanog za prvu ostavinu odrekao i prava na nužni dio po drugoj oporuci. (K.D., Zadar)

Odgovor: Za ostavinu u kojoj ste se odrekli prava na nužni dio ne možete podnositi tužbu niti tražiti pravo na nužni dio, jer je rješenje o nasljeđivanju postalo pravomoćno. No, za even­tualno naknadno pronađenu imovinu po drugoj oporuci ništa vas ne obvezuje prvotna izjava da se odričete prava na nužni dio. Dakle, ovog puta pamet u glavu i tražite ono što vam po zakonu pripada.