Predbračni ugovor – valjan ili ne?

 

Pitanje: Prije sklapanja braka moj je muž inzisti- rao na sklapanju predbračnog ugovora kojim bi utvr­dili da njegova zarada ne predstavlja bračnu stečevi­nu koju bi dijelili na način da svakom pripadne jedna polovica. Ovo je obrazložio razlogom što je on podu­zetnik, čija je zarada desetak puta veća od moje, inače solidne plaće. Pristala sam i potpisala takav predbrač­ni ugovor, vjerujući da će se u slučaju razvoda braka primjenjivati odredba Obiteljskog zakona po kojoj se zarade bračnih drugova ima smatrati bračnom steče­vinom. Jesam li u pravu? (Z.Đ., Osijek)

Odgovor: Naše pravo ne pozna naziv predbračni ugovor, pa bez obzira da li je ugovor sklopljen prije ili tijekom braka, ugovor se smatra bračnim ugovorom! Bračnim ugovorom, bez obzira na odredbu Obitelj­skog zakona o bračnoj stečevini, može se ugovoriti da se zarade bračnih drugova ne dijele na jednake dijelove, već da u cijelosti pripadne bračnom drugu koji ju je ostvario. Šteta što to niste znala kad ste ne­smotreno potpisala.