Prekršen otkazni rok

 

Pitanje: Sklopila sam ugovor o najmu stana na određeno vrijeme u trajanju od jedne godine. Ugovorena je cijena najma, rok plaćanja (oko 10. u mjesecu za mjesec za koji se vrši plaćanje) te način plaćanja režija. Predviđen je otkazni rok od četiri mjeseca. Nažalost zapala sam u novčane teškoće, te nisam platila najamninu dva mjeseca za redom, a najmodavac mi prije­ti otkazom, premda je u ugovoru otkazni rok od četiri mjeseca. Ima li najmodavac pravo otkazati najam stana premda još nije istekao otkazni rok? (S. K., Zagreb)

Odgovor: Najmodavac može otkazati ugovor o najmu stana bez poštivanja ot­kaznog roka ako najamnina nije plaćena za dva uzastopna mjeseca, s time da naj­moprimac može održati ugovor na snazi ako plati dugovanje prije nego što mu je otkaz službeno priopćen.