Prevaren od prijatelja

 

Pitanje: Posudio sam prijatelju znatan novčani iznos, a s obzirom na to da sam u to vrijeme bio s njim u dobrim odnosima, nisam ni tražio da se sačini ugovor o zajmu, već mi je samo prijatelj dao priznanicu u kojoj je naveo dan davanja zajma, kao i iznos koji je primio. Međutim, prijatelj nikako da vrati novac koji mi duguje, a potreban mi je, a na moje upite odgovora – „Sad ću, budem i sl.”, da bi na kraju rekao „Pa nismo se ni dogovorili kada novac treba biti vraćen”. Moram priznati da me je zabrinula njegova izjava pa me zanima u kojem roku on meni treba vratiti pozajmljeni iznos ako rok nije preciziran. (I.G., Trogir)

Odgovor: Stara poslovica kaže: „Ako hoćeš iz­gubiti prijatelja, pozajmi mu novac”. S obzirom na to da niste sklopili ugovor o zajmu te dogovorili rok vraćanja zajma, povrat zajma možete tražiti kada hoćete s tim da rok ne može biti kraći od dva mjeseca, računajući od dana kada ste tražili povrat zajma. Upozoravamo vas da je opći zastarni rok pet godina tako da pazite da vaše potraživanje ne pad­ne u zastaru.