„Prijatelj” ne vraća dug

 

Pitanje: Prijatelju sam prije više od tri godi­ne posudio veću svotu novaca. Prošlo je od toga dosta vremena, tako da sam se osjećao preva­renim, a i u pitanju je i moguća zastara. Stoga sam prijatelju poslao dopis te mu zaprijetio da ću odnijeti tužbu za povrat duga ako mi u roku od mjesec dana ne vrati dug. Nakon nekog vremena dobio sam od njega pismo kojim se ispričava zbog duga, navodeći da će ga zajedno s kamatama, vratiti za 3 mjeseca, a dotle da se strpim. Obećao mi je platiti uz glavnicu i zakon­ske kamate. Međutim, pored svih obećanja dug mi nije vraćen, pa sam podigao tužbu za povrat duga. S obzirom da je prošlo više od 3 godine od dana kada sam mu pozajmio novac, bojim se da zbog zastare ne ostanem bez svoga novca. Da li zastara nastupa nakon 3 godine, kako me mnogi plaše? (B.Z., Zagreb)

Odgovor: Opći zastarni rok iznosi pet godi­na računajući od dana dospjelosti. Osim toga vaš „prijatelj” je u pismu priznao da vam duguje iznos koji ste mu pozajmili, što ima značaj pri­znanja duga. Priznanjem duga prekida se tijek zastare, te od tog dana ponovno počinje teći rok zastare. Dakle možete biti mirni, no ubudu­će budite oprezniji u odabiru „prijatelja” kojima pozajmljujete novac.