PROSVJED UMIROVLJENIKA

Zagreb, 10.10.2017. u 12 sati kod Manduševca Otvorite uši: Ovo su naši zahtjevi

 

A.Tražimo zaustavljanje siromaštva

1.Povećanje mirovina svima umirovljenima nakon 1.1.1999. godine za 19 posto, s obračunom razlike od dana umirovljenja do kraja 2017.

2.Povećanje aktualne vrijednosti mirovine za 19 posto od 1.1.2018. godine, jer u prvu izračunatu aktualnu vrijednost mirovine nije naknadno uračunat povrat duga starim umirovljenicima

3.Uvođenje minimalne mirovine u visini od najmanje 50 posto bruto minimalne plaće (oko 1.600 kn), plus korektivni faktor prema godinama radnog staža

4.Uvođenje državne naknade za starije osobe koje nisu stekle mirovinu i nemaju prihoda za život („nacionalna mirovina”), jer pokrivenost osoba starijih od 65 godina mirovinama iznosi samo 64 posto i na dnu je europskih zemalja (Austrija 100 posto, Slovenija 92 posto npr.)

5.Promjena modela obiteljske mirovine, tako da svatko ima pravo zadržati svoju radničku mirovinu, te dobiti određeni postotak partnerove (uz prihodovni i imovinski cenzus)

6.Novi model usklađivanja mirovina varijabilnom formulom na način da se usklađuje 100 posto u visini povoljnijeg indeksa (rast plaća ili rast cijena)

7.Pravo svim umirovljenicima na različite oblike rada, bez obustave mirovine

8.Ukidanje zakona kojim se uvodi porez na nekretnine, dok se ne urede zemljišne i posjedovne knjige, a i tada s isključenjem nekretnine u kojoj se stanuje ili koja se koristi za najam

B.Zahtjevi iz područja zdravstva

1.Ne vraćati zdravstvenu riznicu u državni proračun

2.Zadržati državno dopunsko osiguranje pri HZZO-u

3.Ne poskupljivati dopunsko zdravstveno osiguranje

4.Uvesti novi cenzus za oslobađanje od plaćanja dopunskog osiguranja prema liniji siromaštva (nije mi­jenjan od 2004.!)

5.Ukinuti dodatni zdravstveni doprinos za umirovljenike

6.Sudjelovanje predstavnika umirovljeničkih udruga u Upravnom vijeću HZZO-a

C.Pravo na dijalog i suodlučivanje

1.Pokrenuti redoviti rad Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe

2.Zakonom uvesti povjerenstva/savjete za umirovljenike i starije osobe na svim razinama lokalne samouprave

3.Uključivanje predstavnika umirovljenika u Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača

4.Donošenje cjelovite nacionalne strategije za starije osobe

5.Uvesti posebnog pravobranitelja za starije osobe

6.Ukinuti normiranje doživotnog i ukidanje dosmrtnog uzdržavanja

7.Uvođenje civilnog nadzora nad domovima umirovljenika

8.Reforma drugog mirovinskog stupa u dobrovoljni

9.Dostupnost prava na informacije o pravima starijih osoba.

(Izvor: www.suh.hr)