Rok zastare duži od zakonskog

 

Pitanje: Dogovorio sam se s prijateljem da ću mu posuditi određenu svotu novaca, po­trebnu za gradnju kuće, ali pod uvjetom da se dogovorimo da zastara potraživanja bude duža od općeg roka zastare od pet godina. Je li to u skladu sa zakonskim propisima? (M.V., Dubrovnik)

Odgovor: Rokovi zastare koji su predviđe­ni Zakonom o obveznim odnosima, ne mogu se mijenjati voljom stranaka. U konkretnom slučaju, bez obzira što ste dogovorili duži rok zastare od zakonskog, primjenjivat će se opći rok zastare od 5 godina.