Sin kao treća osoba za uzdržavanje

 

Pitanje: Supruga i ja smo u poznim godinama života, imamo znatnu imovinu i, nažalost, hendi­kepiranog sina kojemu je oduzeta poslovna spo­sobnost te se ja o njemu brinem i kao zakonski skrbnik. Supruga i ja bi najradije otišli u dom za starije osobe, ali ne možemo ostaviti sina da se brine sam o sebi. Doduše, on će biti materijalno zbrinut jer će naslijediti našu mirovinu, ali je pita­nje kako će se novi skrbnik odnositi prema njemu i imovini. U posljednje vrijeme nudi nam se jedan bliski rođak da sklopi ugovor o doživotnom uzdr­žavanju za mene i za suprugu, a da će u ugovor uvrstiti sina kao treću osobu koju također treba uzdržavati. Zanima me je li to pravno moguće te u kakvom je statusu moj sin kao treća osoba u ugo­voru. (G.J., Solin)

Odgovor: Možete sklopiti ugovor o doživot­nom uzdržavanju kojim ćete ugovoriti da se ugo­vor pored vas i supruge kao primatelja uzdržava­nja odnosi i na sina koji također ima status prima­telja uzdržavanja. Razlika vašeg statusa u odnosu na sina kao treće osobe je u tome što sin ne može raskinuti ugovor o doživotnom uzdržavanju, ali ima pravo tražiti od davatelja uzdržavanja izvrša­vanje obveza uzdržavanja preuzetih ugovorom. Prilikom sklapanja ugovora naročito pazite da unesete klauzulu da se ugovor smatra izvršenim tek nakon smrti vaš i vaše supruge, kao i vašega sina. Tek onda davatelj uzdržavanja ima pravo prenijeti vlasništvo imovine koja je dogovorena ugovorom o doživotnom uzdržavanju.