Skup Stranke međugeneracijske solidarnosti Hrvatske

Danas je održan motivacijski skup Stranke međugeneracijske solidarnosti Hrvatske u prostorijama Tribine Grada Zagreba, na adresi kaptol 27. Voditeljica tribine je bila predsjednica Stranke SMSH Višnja Fortuna.

Na tribini se je okupilo puno građana, članova stranke i simpatizera a tema tribine je bio pregled toga što je grad Zagreb do sada učinio za umirovljenike i druge ranjive skupine, posebno invalide i ljude s posebnim potrebama ali i što se još može učiniti za njih kroz djelovanje Stranke za međugeneracijsku solidarnost Hrvatske.

Tribini su prisustvovali: Predsjednica gradske organizacije SMSH grada Zagreba Biserka Budigam, zamjenik predsjednice SMSH Stevo Živčić, predsjednici gradskih organizacija SMSH gradskih četvrti grada Zagreba, saborski zastupnik SMSH-a Kažimir Varda, zastupnik u gradskoj Skupštini Grgo Jelinić, član malog vijeća SMSH Damir Fatušić i drugi.

Na početku svojeg izlaganja gospođa Višnja Fortuna rekla je kako se već dugo bavi politikom a danas uz podršku Matice umirovljenika Hrvatske i Sindikata umirovljenika Hrvatske je krenula dalje sa strankom SMSH.

Stranka zastupa prije svega interese posebno ranjivih skupina društva kao što su invalidi i osobe starije životne dobi na načelima solidarnosti. Stranci je u fokusu pojedinac, rekla je gospođa Fortuna. Spomenula je programe koje je donijela gradska Skupština a  to su Program socijalne politike grada Zagreba, Socijalni plan grada Zagreba i drugi programi kojima je cilj izjednačavanja šansi osoba s invaliditetom sa drugim građanima grada Zagreba.

Gospođa Višnja Fortuna rekla je kako je važno postići platformu za suradnju sa svim umirovljeničkim strankama u Hrvatskoj. Sada postoji dvadesetak umirovljeničkih stranaka pa su umirovljenici, kojih ima puno razjedinjeni a drugi vladaju tako da onda ne brinu dobro o interesima umirovljenika. Rekla je kako će stranka SMSH odmah nakon izbora ići u razgovore sa drugim umirovljeničkim strankama jer čak nije potrebno to da svi umirovljenici budu u istoj stranci ali je važno da se slažu oko zajedničkog programa a on se odnosi na standard umirovljenika, mirovine jer umirovljenici su tijekom svog radnog vijeka dali puno a sada dobivaju mrvice. Kada bi umirovljenici na slijedećim parlamentarnim izborima izašli sa zajedničkim stavovima onda ne bi dobivali mrvice sa stola onih na vlasti.

Dalje u svojem izlaganju Višnja Fortuna je govorila o domovima za umirovljenike u gradu Zagrebu, strukturi umirovljeničke populacije, koliko ih koristi usluge domova za nepokretne osobe itd. Rekla je kako je starijim slabo pokretnim umirovljenicima najpotrebnija pomoć u kući a grad Zagreb im to omogućava kroz usluge “geronto – domačice”. Dodala je kako je za umirovljenike najvažnije da ostanu što duže u svojim domovima pa će se u budućnosti programi namijenjeni umirovljenicima razvijati u smjeru rekreativnih  aktivnosti, kreativnih  radionica, tjelovježba za umirovljenike, radionice podrške i savjetovanja i dr.

Grad Zagreb je umirovljenicima  omogućio načine za prezentaciju svojih aktivnosti kroz besplatni sajam Pravo doba koji se održava na Zagrebačkom Velesajmu, Svjetski dan plesa i Gerontološki tulum koji se održava na Zrinjevcu.

Planovi za budućnost su sljedeći: Izgradnja centra za rehabilitaciju osoba s invaliditetom u naselju Novi Jelkovec, centra za rehabilitaciju gluhih i nagluhih osoba na prostoru bivše tvornice Pluto, izgradnja centra za osobe s psihičkim problemima također na prostoru bivše tvornice Pluto i još neki projekti koji bi se ostvarili uz pomoć europskih financijskih fondova.

Gospođa Višnja Fortuna je rekla kako je snaga SMSH u djelovanju brojnih volontera a grad Zagreb također ima jako dobre projekte i programe koji su mogući upravo zbog njihovog rada. Grad Zagreb sluša što se dešava na terenu i zato je moguće ostvariti brojne projekte. Rekla je da kada u gradskom poglavarstvu izvijeste gradonačelnika grada Zagreba o dva dobra projekta, onda im on omogući financijska sredstva i za treći jer ide u korist razvoja civilnog društva.

SMSH će se zalagati za socijalnu pravednost i jačanje kapaciteta civilnog društva rekla je na kraju.

(07.04.2017.)

« 1 od 8 »