Sukob nakon očeve smrti

 

Pitanje: Pokojni otac mi je oporukom ostavio dio svog imanja, dok je preostali, veći dio imanja ostavio ne­raspoređeno. Otac je umro, a braća i sestre smatraju da ja nemam nikakva daljnja prava na neraspoređeni dio ostavine, jer sam namiren oporukom. Ako je to točno, ja sam prošao daleko gore nego oni, jer neraspoređe­ni dio imovine trebali bi oni sami dijeliti. Da li je to točno? (B.M., Pula)

Odgovor: To što ste opo­rukom dobili dio ostavine ne znači da vam ne pripada pravo na zakonsko nasljeđi­vanje imovine koja nije ras­poređena oporukom. Dakle, vi kao i ostala braća i sestre ste zakonski nasljednici pre­ostalog dijela imovine, uzi­majući u obzir i vrijednost imovine koju ste naslijedili oporukom. U svakom sluča­ju, takvom raspodjelom va­šoj braći i sestri ne smije biti povrijeđen nužni zakonski dio.