Susjed iz pakla

 

Pitanje: Od kada sam ostavinskim rješenjem dobio u vlasništvo veće obiteljsko imanje što sam uredno uknjižio u zemljišne knjige, prvi susjed mi stalno radi probleme kao parkiranjem svojeg automobila na mom zemljištu, stalnim provo­zom preko moje nekretnine, ispuštanjem otpad­nih voda sa svog zemljišta, postavljanje svojih raznih naprava na mojoj nekretnini i sl. Upozorio sam ga da odmah prestane uznemiravanjem, no on tvrdi da mu je to moj otac dozvoljavao, pa da mu ja to ne mogu zabraniti. Pouzdano znam da mu to pokojni otac nije dozvolio osim ponekada kad je susjed gradio kuću, pa mu je otac dozvolio da preveze dio građevinskog materijala do nje­govog zemljišta. Otac mu nije dao nikakvo pravo služnosti, niti o tome postoji bilo kakav dokaz. Ja više ne mogu i neću trpjeti to ponašanje susjeda, te sam odlučio putem suda zabraniti susjedu ta­kvo ponašanje. Jesam li u pravu i što trebam uči­niti da ostvarim pravo na mirno uživanje svojeg vlasništva? (G.R., Bjelovar)

Odgovor: Kao zemljišno-knjižni vlasnik imate pravo tražiti od suda da zabrani susjedu uznemiravanje od strane susjeda na gore nave­deni način. Podnijet ćete tužbu u kojoj ćete tra­žiti zabranu daljnjeg uznemiravanja. Obzirom da ste zemljišno knjižni vlasnik, na tuženom je teret dokaza da mu pripada pravo na određenu radnju koju Vi kao vlasnik smatrate uznemira­vanjem. Tužbom tražite prestanak uznemirava­nja uz opis u čemu se to uznemiravanje sastoji. Ukoliko je uznemiravanjem nastala neka šteta imate pravo tražiti i naknadu štete nastale uznemiravanjem.