Tribina o zaštiti dostojanstva i pravima starijih osoba

24. travnja u prostorijama mjesnog odbora “Ivan Mažuranić” u Donjoj Dubravi s početkom u 17:00 sati održana je tribina o zaštiti dostojanstva i pravima starijih osoba. Organizatori su bili Udruga mobbing i Sindikat umirovljenika Hrvatske podružnica Donja Dubrava. Predavači su bili Elvira Kojić psihijatrica, Ivan Hranj dipl. iur. i Jelena Šamarija soc. radnica.

Gospođa Jelena je govorila o kvaliteti života starijih osoba. Doznali smo da se starijom osobom smatra osoba starija od 65 godina ali će se to s vremenom pomicati zato jer se povećava dužina života. Zbog produljenja životnog vijeka umirovljenika ali i zbog manje mladih ljudi u budućnosti će se stariji građani trebati više oslanjati na stručnu pomoć u lokalnoj zajednici. Broj starijih osoba se povećava zbog smanjenog nataliteta i odlaska mladih ljudi iz zemlje u potrazi za poslom. Zbog toga je sve više staračkih domaćinstava pa to dovodi do siromaštva starijih osoba. Na kvalitetu života starijih osoba utječe zadovoljstvo životom, funkcionalno stanje osobe, zdravlje, dostupnost usluga kao npr. zdravstvenih usluga i dr. Starijim osobama je važno to da mogu samostalno odlučivati o svojem životu i društvena uključenost kao npr. odlasci na izlete, plesnjaci podrška obitelji i sl. Problem za starije osobe je to sto su im mirovine često male pa se teško mogu smjestiti u neki dom gdje bi imali dobru skrb. Česti razlozi zašto starije osobe odlaze u domove za starije je smrt bračnog partnera i pogoršanje zdravstvenog stanja. Predviđanja su da će se u budućnosti povećavati broj starijih osoba pa će se umjesto institucionalne skrbi i smještaja u domovima više koristiti usluge poput pomoći u kući.

Gospođa Elvira Kojić govorila je o svojim iskustvima u radu sa starijim osobama. Ona radi u općoj bolnici i Bjelovaru i često su susreće sa starijim osobama koje su zlostavljane. Pod zlostavljanjem starije osobe smatra se djelovanje ili ne djelovanje prema starijoj osobi. To može biti uskraćivanje nečega ili uznemiravanje starije osobe, a  može se dešavati u obiteljima ali i u domovima za starije osobe. Zlostavljanje se najčešće  dešava zbog neznanja u tome kako stručno pomoći starijoj osobi koja ima neku potrebu. Starije osobe često su žrtve predrasuda pa ih se često smatra nesposobnima, dementnima i sl. samo zato jer su stare. Starije osobe koje su smještene  u domovima za starije mogu biti žrtve nestručnog osoblja koje nije kvalificirano za brigu o njima. Za smještaj i udomljavanje osoba s potrebama važna je i adekvatnost objekta tj. doma za smještaj starijih osoba. U umirovljeničkoj populaciji češće žrtve zlostavljanja su žene. Njih ima više nego muškaraca. Ako je netko slabijeg zdravlja postaje češće žrtva zlostavljanja jer se ne može obraniti. Do zlostavljanja također često dolazi u obiteljima gdje ima alkoholizma u obitelji i u obiteljima gdje ima nesuglasica. Zlostavljanje starijih osoba često ostaje dugo neotkriveno zato jer je zlostavljanu osobu zapravo sram potražiti pomoć. Zlostavljači su najčešće članovi obitelji i poznanici a susreće se u svim slojevima društva. Starije osobe se zlostavljaju psihički, spolno, fizičkom silom, uskraćuje im se osnovne stvari, zaključava, rasprodaje imovina i sl. Tragovi zlostavljanja se vide na zlostavljanim osobama. Doktorica je savjetovala da ako vidimo ili doznamo da je neka osoba zlostavljana da to prijavimo centru za socijalnu skrb. Do sada je praksa pokazala da se nažalost 1 od 15 slučajeva zlostavljanja prepozna i prijavi. Starije osobe bi trebale stjecati nova znanja i znanja o novim tehnologijama kako bi si lakše mogle pomoći u slučaju potreba.

Pravnik Ivan Hranj govorio je o pravima starijih osoba. Dotaknuo se je oporuke i kako ju napisati i ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju. Istaknuo je da je problem današnjice taj što stariji ljudi imaju sve manje imovine za ostaviti novim generacijama jer ju moraju rasprodavati kako bi preživjeli. U svojem izlaganju je govorio o oporukama, kada je važeća a kada nije, što je dozvoljeno a što ne a više informacija o tome može se dobiti na telefon Udruge mobbing 01/3907-302.

Ugovorom o doživotnom uzdržavanju obvezuje se jedna strana (davatelj uzdržavanja) da će drugu stranu (primatelja uzdržavanja) uzdržavati do njegove smrti. Druga strana se obvezuje da će mu za uzdržavanje dati svu ili dio imovine. Stjecanje stvari i prava odgođeno je do smrti primatelja uzdržavanja.

Ugovorom o dosmrtnom uzdržavanju obvezuje se jedna strana (davatelj uzdržavanja) da će drugu stranu (primatelja uzdržavanja) uzdržavati do njegove smrti, a druga se strana obvezuje da će mu za života prenijeti svu ili dio svoje imovine. Davatelj uzdržavanja stječe stvari ili prava koji su predmet ugovora kad mu, na temelju tog ugovora, te stvari ili ta prava budu prenesena.

Na kraju pravnik Ivan Hranj rekao je kako je potrebno s velikom pozornošću i oprezom sklapati bilo kakav ugovor.

Tribina je završila oko 19:00 sati.

(ZG)