Tribina u mjesnom odboru Trnava, Donja Dubrava-Zagreb

U mjesnom odboru Trnava u Donjoj Dubravi je održana je tribina u organizaciji Stranke rada i solidarnosti Milan Bandić 365 na temu „Kako ostvariti popust prilikom plaćanja komunalne naknade kod legalizacije objekta a u drugom dijelu tribine je predsjednik Vijeća gradske četvrti Donja Dubrava Milan Draženović prezentirao okupljenima što je učinjeno za građane grada Zagreba koji žive u Donjoj Dubravi u zadnje četiri godine kako bi im se poboljšao i olakšao život.

Mira Božić i Lena Čičak

Tribinu je vodila gospođa Mira Božić, predsjednica Stranke rada i solidarnosti Milan Bandić 365 gradske četvrti Donja Dubrava. Okupio se je velik broj zainteresiranih građana a tribini su prisustvovali i članovi Stranke međugeneracijske solidarnosti Hrvatske čija stranka je koalicijski partner Stranke rada i solidarnosti Milan Bandić 365 na predstojećim lokalnim izborima.

U prvom dijelu tribine izlagala je gospođa Lena Čičak.  Ona je  u „Plavom uredu“ grada Zagreba zadužena je za organizaciju edukacije pronalaženje vrhunskih edukatora i savjetovanje poduzetnika vezano za pitanja internacionalizacije poslovanja istih. Ona je informirala je prisutne kako ostvariti popust prilikom plaćanja komunalne naknade kod legalizacije objekta.

Iz njezinog izlaganja doznajemo da kod legalizacije stambenih zgrada svi korisnici imaju pravo na umanjenje komunalnih doprinosa za 600.00 m3.

Za stambene zgrade do 1200,00 m3 mogu se koristiti oslobođenja od plaćanja komunalnih doprinosa, a koja su temeljena na dohodovnom cenzusu svih članova domaćinstva.

Kategorije oslobođenja od plaćanja komunalnog doprinosa:

Osnovica za obračun popusta na komunalni doprinos je prosječna neto plaća po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske u 2016- toj godini (period siječanj – kolovoz ) koja je iznosila 5664.00 kn.

  1. Oslobođenje plaćanja u iznosu od 60% – dohodak po članu obitelji manji od 50% prosječne neto plaće po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske u 2016 tj. – 2832,00 kn
  2. Oslobođenje plaćanja u iznosu od 85% – dohodak po članu obitelji manji od 40% prosječne neto plaće po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske u 2016 tj. – 2265,60 kn
  3. Oslobođenje plaćanja u iznosu od 100% – dohodak po članu obitelji manji od 30% prosječne neto plaće po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske u 2016 ,odnosno ako obveznik prima socijalnu pomoć tj. – 1699,20 kn

Popust kod plaćanja komunalnih doprinosa za legalizaciju objekta može koristit podnositelj zahtjeva za legalizaciju uz predočenje potrebne dokumentacije.

Potrebna dokumentacija:

  1. Potvrda porezne uprave o visini dohotka svih punoljetnih članova obitelji (potvrda se izdaje u nadležnoj poreznoj upravi i kod traženja bitno je naglasiti da je potvrda potrebna za postupak
  2. legalizacije tako da se ne plaća taksa od 40,00 kn) – ORIGINAL
  3. Vjenčani list – KOPIJA
  4. Rodni list za djecu – KOPIJA
  5. Potvrda o redovnom školovanju za djecu koja se školuju – ORIGINAL
  6. Rodni list podnositelja zahtjeva (zbog utvrđivanja srodstva s članovima zajedničkog kućanstva, npr. bake, djedovi) – KOPIJA
  7. Osobe koje su pripadnici zajedničkog kućanstva moraju imati prebivalište na adresi stambene zgrade koja se ozakonjuje – provjerava gradski ured za prostorno uređenje ,izgradnju grada, graditeljstvo ,komunalne poslove i promet

Nakon podnošenja potrebne dokumentacije gradski ured obračunava iznos koji je potrebno platiti na ime komunalnih doprinosa .

Poseban popust pri plaćanju komunalnih doprinosa imaju hrvatski branitelji i to u iznosu od 10% ako im je stambena zgrada koju legalizira jedina građevina koju posjeduju.

Plaćanje komunalnih doprinosa moguće je plaćati jednokratno uz popust od 25% ili u više mjesečnih rata.

Milan Draženović

Drugi dio tribine je bio osvrt na protekle četiri godine za vrijeme kojih je gospodin Milan Draženović bio načelnik Vijeća gradske četvrti Donja Dubrava. Nakon što je pozdravio sve prisutne rekao je kako je na području Donje Dubrave učinjeno puno jer je program rada i aktivnosti za protekle četiri godine bio velik. Za Trnavu (kvart u kojem se je održala ova tribina) je rekao kako je najveća po broju stanovnika u Donjoj Dubravi a je bila naj neuređenija pa je zato u protekle četiri godine u nju bilo uloženo najviše financijskih sredstava i rada. Inače gradska četvrt Donja Dubrava ima oko 36000 stanovnika. Dodao je kako i slijedeće četiri godine namjerava nastaviti istim tempom ako nakon lokalnih izbora ostane na vlasti ista garnitura ljudi koji su ju do sada vodili. Pohvalio je vijećnike s kojima je radio i zajedno donosio odluke važne za gradsku četvrt zato jer su se uglavnom slagali i donosili jednoglasne odluke iako su bili iz različitih stranaka.

Prisutnima je prezentirao kako su se trošila financijska gradska sredstva i sredstva gradske četvrti. Ukratko je objasnio kako gradska četvrt svake godine dobije od grada određena sredstva koja zajedno sa sredstvima gradske četvrti treba uložiti u infrastrukturu, kanalizaciju, vodovod, vrtić, školu ili sl. a ukoliko se sredstva ne utroše u projekte onda se ona sredstva dobivena od grada ponovno vračaju nazad gradu Zagrebu. Rekao je kako je gradska četvrt Donja Dubrava imala dobre projekte i program pa su sredstva bila planski i namjensku utrošena za poboljšanje života građana grada Zagreba koji žive u Donjoj Dubravi, a sredstva koja su se dobivala od grada su se svake godine zbog toga povećavala. On je kao načelnik gradske četvrti svojim radom i trudom tome puno pridonio.

U svojem daljnjem izlaganju naveo je sve veće projekte koji su se izgradili u Donjoj Dubravi. Asfaltirane su i popravljene mnoge ulice, provedena je plinofikacija gradske četvrti , poboljšana javna rasvjeta, uređena su sva dječja igrališta u Donjoj Dubravi, popravljeni dječji vrtići, itd. što najbolje znaju građani koji žive u tim područjima.

Problemi sa kojima se je susretao u radu najčešće su bile građevinske dozvole koje se je dugo trebalo čekati. Drugim riječima „papirologija“ je razlog zbog čega nije napravljeno još i više. Također  i neriješeni imovinsko-pravni odnosi zemljišta na području Donje Dubrave i sporost sudova i nadležnih tijela su bila problem, dodao je Milan Draženović.

Za novo razdoblje ,nakon izbora, planira se još asfaltiranja ulica, izgradnje kanalizacije i odvodnje. Jedan od većih projekata koji bi se trebao ostvariti u skorijoj budućnosti je izgradnja nadvožnjaka preko pruge u Resničkom gaju, kako se više ne bi trebalo krivudati po Resničkom gaju i stvarati gužve nego bi Čulinečka ulica išla ravno što bi olakšalo i ubrzalo promet i smanjilo prometne gužve. Također se planira uređenje pješačkog prijelaza preko pruge u Trnavi, proširenje desnog skretača u Čulinečku ulicu sa Slavonske avenije, planira se i izgradnja osnovne škole Trnava-Čulinec pošto u Donjoj Dubravi ima puno djece koja se sada razvozi autobusima po okolnim školama, itd. Za umirovljenike koji žive na području Donje Dubrave je važno to da se planira izgradnja doma za starije osobe. Cilj za naredno razdoblje je taj da se od grada Zagreba dobije još više novaca koji bi se pametno iskoristili za izgradnju gradske četvrti Donja Dubrava.

Na kraju svojeg izlaganja gospodin Milan Draženović rekao je kako njemu politika nije najvažnija stvar ali voli svoj kvart kojem želi pomoći da bude što bolje mjesto za život tako da sa svojim znanjem, radom i zalaganjem doprinese boljem i ispunjenijem i ljepšem životu u njemu svojim sugrađanima.

(11.04.2017. ZG)