Usmeni dogovori

 

Pitanje: Nedavno smo susjed i ja sklo­pili usmeni predugovor o prodaji parcele koja se nalazi na dnu mojeg dvorišta. Kako mu je novac hitno potreban, a parcela mu u građevinskom smislu ništa ne znači, bio sam vrlo zadovoljan ovom usmenom po­godbom, utoliko više što mi je susjed obe­ćao da će mi vrijednost parcele isplatiti u roku od osam dana računajući od dana sklapanja usmenog ugovora. Možete za­misliti moje razočaranje kada mi je susjed za tri dana rekao da odustaje od kupopro­daje, te da se je raspitao kod odvjetnika koji mu je rekao da usmeni predugovor o prodaji nekretnine ne obvezuje na sklapa­nje glavnog ugovora. (I. B., Krapina)

Odgovor: Nažalost, Vaš susjed je u pra­vu. Pravno stajalište sudova određuju da nije valjan predugovor o kupoprodaji ne­kretnine sklopljen u usmenom obliku, pa time ne nastaje obveza sklapanja glavnog ugovora o kupoprodaji nekretnine (VSRH, Br.Rev.-304/2007-2, 03.05.2007.)