Uzet ću što mi pripada

 

Pitanje: Nakon smrti muža, koji je umro bez oporuke, djeca i ja smo naslijedili njegovu imo­vinu koja se sastojala od velike obiteljske kuće, gospodarskih zgrada, poljoprivredne mehaniza­cije i velikog vinograda s kleti. Kao majka koja bezgranično voli svoju djecu nisam postavlja­la pitanja vezana za jednake dijelove prilikom razvrgnuća suvlasničke zajednice. Isto tako u ostavinskoj raspravi nisam isticala daje imovina pokojnog supruga bila zapravo bračna stečevi­na u kojoj sam ja trebala imati jednu polovicu. Međutim, jako sam se razočarala postupcima djece jer kod podjele imovine nisu pokazivali nikakvog obzira prema meni, naprotiv, nastoja­la su me što više zakinuti. Nakon dugo vremena slučajno sam pronašla muževu deviznu knjižicu, koja me je iznenadila veličinom štednog iznosa. Prema štednoj knjižici svi iznosi su položeni na devizni račun nakon što smo stupili u brak. S ob­zirom na to smatram da je iznos devizne štednje bračna stečevina i da imam pravo na jednu polo­vicu iznosa. Uzimajući pritom u obzir ponašanje svoje djece prilikom razdiobe imovine po osta­vinskom rješenju odlučila sam tražiti sve što mi pripada. Jesam li u pravu? (V.F., Sisak)

Odgovor U pitanju je tzv. naknadno prona­đena imovina pa ćete trebati podnijeti prijed­log sudu koji je donio rješenje o ostavini da se naknadno pronađena imovina rasporedi među zakonskim nasljednicima – vama i vašoj djeci. S obzirom na to da devizna štednja datira nakon početka braka pa do smrti supruga, ako štednja ne potječe iz pravnih poslova koji nisu u vezi s ra­dom (npr. darovanje, nasljeđivanje), vama pripa­da polovica navedenog iznosa, a drugu polovicu nasljeđujete vi i djeca u jednakim dijelovima. I, da, imate puno pravo uzeti ono što vam pripada.