Zastara nakon pokretanja tužbe?

 

Pitanje: Dobio sam nezakoniti otkaz što je na kraju potvrdio drugostupanjski sud. S obzirom na to da je u pitanju bio radni spor zbog neisplate plaća zbog nezakonitog otka­za, vrijeme od podnošenja tužbe pa do pra­vomoćnosti presude odužilo se, tako da se bojim da nastupi zastara naplate novčanog potraživanja. Napominjem da sam tužbu podnio još 2008. godine. Je li moja bojazan opravdana? (V.LJ., Slavonski Brod)

Odgovor: Ne trebate se bojati zastare, jer ste samim podnošenjem tužbe prekinu­li tijek zastare. Bez obzira koliko spor trajao, zastara je prekinuta. Kad presuda postane pravomoćna, zastara počinje ponovno teći od prvog dana pravomoćnosti presude.