Zavrzlame oko groba

 

Pitanje: Moja teta ima grobno mjesto na Mi-rogoju. S obzirom na to da sam joj jedini nećak, htjela bi mi darovati to grobno mjesto, s time da se ja ugovorno obvežem da ću je nakon njene smrti pokopati u to grobno mjesto na uobičajen način. Je li pravovaljan takav ugovor o darovanju grobnog mjesta i mogu li se upisati u javni očevidnik kao vlasnik grobnog mjesta kojeg mi je teta darovala? (I.M., Zagreb)

 

Odgovor: Prijenos prava korištenja grobnog mjesta ne vrši se temeljem ugovora o darovanju, nego je potrebno sačiniti ugovor o ustupanju prava korištenja grobnog mjesta. To treba učiniti zato što teta, a niti bilo koji drugi korisnik grobnog mjesta, nije vlasnik tog grobnog mjesta, već samo korisnik. Ovdje je sve regulirano Zakonom o grobljima, a korisnik grobnog mjesta možete postati uz uvjet da u ugovor unesete izjavu da nemate pravo korištenja grobnog mjesta na ovom ili nekom drugom groblju. Uz to, morat ćete se pridržavati obveze utvrđene ugovorom da ćete tetu nakon njene smrti, u skladu s njenom željom, pokopati na klasičan način. Temeljem ugovora o pravu korištenja grobnog mjesta, kojeg prethodno morate ovjeriti kod javnog bilježnika (potpis ovjerava samo teta), moći ćete se upisati u javni očevidnik koji se vodi pri gradskom groblju Mirogoj.